Transacció borsària

Operació de compravenda en borsa.