Taxa de descompte

Tipus d'interès utilitzat per calcular valors actuals de fluxos de tresoreria futurs. Com més gran és la taxa de descompte, menor és el valor actual.