Societat de valors i borsa

Intermediari borsari autoritzat legalment per operar en borsa per compte d'altri i per compte propi.