Risc país

És el risc de crèdit d'una inversió, que no depèn de la solvència de l'emissor, sinó de la del seu país d'origen. Per exemple, hi ha risc país si hi ha la possibilitat que un Estat decideixi suspendre la transferència de capitals a l'exterior, bloquejant els pagaments, o retirar si escau l'aval públic a una entitat; alguns països fins i tot han suspès, en un moment o altre, els pagaments d'interessos i/o principal del deute públic. El risc país és pràcticament inexistent als Estats occidentals amb monedes estables.