Rang estàtic

És la màxima variació permesa pel que fa al preu estàtic del valor i és diferent per a cadascun. Aquest rang estàtic es determina analitzant la volatibilitat històrica de cada valor pel que fa al preu estàtic. S'estableixen uns nivells del 4%, 5%, 6%, 7% i 8% per als rangs estàtics. Per als valors del Nou Mercat es fixa un rang estàtic únic del 10% i per als del Latibex del 8%.