Maila estatikoa

Balioaren prezio estatikoarekiko onartzen den gehieneko aldakuntza da, eta ezberdina da bakoitzerako. Tarte estatikoa balio bakoitzaren hegakortasun-historia aztertuta zehazten da, prezio estatikoaren arabera. % 4, % 5, % 6, % 7 eta % 8ko mailak ezartzen dira tarte estatikoetarako. Merkatu Berriko balioetarako, % 10eko tarte estatiko bakarra ezartzen da; Latibexekoetarako, berriz, % 8koa.