Preu borsari

Valor en termes monetaris dels valors negociables cotitzats en borsa.