Període de garantia

Període durant el qual cal mantenir la inversió en un fons garantit per poder beneficiar-se de les condicions de la garantia, sigui de conservació de capital o de rendibilitat. La garantia només és efectiva i exigible pel partícip en una data futura (venciment de la garantia). Els reemborsaments efectuats abans d'aquest moment, durant l'anomenat període de garantia, en general no estan coberts per aquesta i solen estar subjectes al pagament de comissions de reemborsament.