MEFF renda variable

Nom que rep el mercat de futurs financers dedicat a la contractació de futurs i opcions sobre índexs de la borsa o sobre accions de societats concretes. Aquest mercat es localitza a Madrid.