Lísing

Operació financera d'arrendament, per la qual una empresa de lísing arrendadora compra directament al proveïdor un bé d'equipament, per tal de cedir-lo en lloguer a una empresa client arrendatària per un preu i un termini predeterminats. Al final del període de lloguer, pot exercir l'opció de compra per un valor residual. Aquesta font de finançament comporta uns avantatges fiscals per fer els contractes per un termini inferior al normal de vida útil del bé, per la qual cosa, de vegades, té lloc una amortització accelerada, ja que el valor residual pactat en els contractes és molt reduït. Normalment s'exerceix l'opció de compra. Hi ha diferents modalitats de lísing: el lísing financer (l'arrendador és una entitat financera) i el lísing operatiu (l'arrendador és el mateix fabricant o distribuïdor).