Intermediaris financers

Persones o entitats que duen a terme una funció econòmica, com a mediadors entre els estalviadors i les empreses que necessiten finançament. Els bancs duen a terme aquesta tasca d'intermediació mitjançant la concessió de crèdits amb els fons dipositats pels estalviadors. En els mercats de valors, la tasca de mediació és desenvolupada per les empreses de serveis d'inversió i les entitats de crèdit, i consisteix, entre altres activitats, a operar en els mercats a compte dels inversors finals. Abans de començar a prestar aquests serveis, altament especialitzats, els intermediaris han d'obtenir l'autorització dels organismes públics supervisors (Banc d'Espanya i CNMV) i inscriure's en els seus registres, respectant en tot moment rigorosos requisits de solvència i organització interna.