IIC harmonitzades (UCITS, Collective Investment in Transferable)

Fons i societats d'inversió estrangeres, domiciliades en un estat membre de la Unió Europea i subjectes a la directiva europea que regula les institucions d'inversió col·lectiva. Poden comercialitzar-se a Espanya entre els inversors particulars, amb la inscripció prèvia en els registres de la CNMV i a través d'entitats comercialitzadores.