Harmonizatutako IIC-ak (UCITS, Collective Investment in Transferable)

Atzerriko inbertsio-funts eta inbertsio-sozietateak, Europar Batasuneko kide den estatu batean helbideratuak eta inbertsio kolektiboko erakundeak arautzen dituen Europako Zuzendaritzari lotuta. Espainian inbertitzaile partikularren artean merkatura daitezke, aurrez izena emanez CNMV-ren erregistroetan eta erakunde merkaturatzaileen bidez.