Iberclear

IBERCLEAR és el dipositari central de valors espanyol encarregat del registre comptable i de la compensació i liquidació dels valors admesos a negociació a les borses de valors espanyoles, al Mercat de Deute Públic en Anotacions, a AIAF Mercat de Renda Fixa, així com a Latibex, el mercat de valors llatinoamericans en euros. Per fer-ho, utilitza dues plataformes tècniques SCLV i CADE, que es caracteritzen per un elevat grau d'automatisme en els seus procediments i un alt grau d'interconnexió amb les entitats. IBERCLEAR està integrat en el Holding BME (Borses i Mercats Espanyols).