Host bond

Emissió d'eurobons acompanyada de warrants.