Freqüència de contractació

És un dels indicadors que s'utilitzen per mesurar la liquiditat d'un valor. És el nombre de dies que cotitza un determinat valor en el mercat, en relació amb el nombre total de dies hàbils d'aquest. S'expressa en tant per cent. Com més freqüència, més liquiditat.