Doblar

En termes borsaris, prorrogar una operació pactada a termini durant un període més.