Desdoblament o split

Consisteix en el desdoblament del valor nominal de les accions d'una societat, en una proporció determinada. És a dir, el nombre d'accions es multiplica i el preu de mercat d'aquestes es divideix, en la mateixa proporció. En general, aquesta operació té com a objectiu proporcionar més liquiditat als valors d'una societat; encara que l'operació no té incidència des del punt de vista economicofinancer, possiblement compta amb cert efecte psicològic, per la disminució del preu de les accions.