Desdoblamendua edo split

Sozietate baten akzioen balore nominalaren desdoblamenduan datza, proportzio jakin batean. Hau da, akzio-kopuru biderkatu egiten da eta horien merkatuko prezioa banatu egiten da, proportzio berean. Oro har, eragiketa horrek helburu du likidezia handiagoa ematea sozietate bateko baloreei; nahiz eta eragiketak ez duen eraginik ikuspegi ekonomiko-finantzariotik, posible da izatea eragin psikologikoa izatea, akzioen prezioaren murrizketarengatik.