Dealer

És un intermediari que, a més de comprar i vendre a compte dels seus clients (com el broker), està autoritzat a contractar operacions per compte propi.