Commodity

Són les primeres matèries com petroli, metalls preciosos, cafè, etc., que són negociats en els diferents mercats internacionals.