Comissió d'obertura

Quan firmes amb el banc el contracte per a l'obertura d'un préstec o crèdit, s'aplica aquesta comissió per cobrir les despeses que generen els tràmits administratius per a la signatura de l'operació i posada a la teva disposició dels diners. Se sol pagar en el moment en què se signa.