Col·locació assegurada

És aquella en què una entitat es compromet amb l'emissor a adquirir els títols que no sigui capaç de col·locar en el mercat.