Bo nacional

Bo teòric o de referència, les característiques del qual s'estableixen perquè serveixi com a actiu subjacent estandarditzat en contractes de futurs sobre tipus d'interès.