Borses i mercats espanyols (BME)

BME és l'empresa hereva d'una tradició centenària de cultura i pràctica financeres i dipositària de la confiança de milions d'inversors espanyols i estrangers. Borsa i Mercats Espanyols és l'operador de tots els mercats de valors i sistemes financers a Espanya i cotitza en borsa des del 14 de juliol de 2006 i forma part de l'índex IBEX35 des del juliol de 2007. BME té més de 20 societats filials, i entre les que formen el grup destaquen Borsa de Madrid, Borsa de Barcelona, Borsa de Bilbao, Borsa de València, AIAF Mercat de Renda Fixa, MEFF, IBERCLEAR, MAB, Visual Trader BME Consulting, BME Innova, BME Market Data i Infobolsa.