Barandillero

Apel·latiu que rebien els inversors que assistien a les sessions de borsa negociades a “viva veu” i se situaven a les baranes que envoltaven el parquet.