Analista financer

Especialista del mercat financer encarregat de donar el seu diagnòstic sobre les empreses i el valor dels títols.