Acció de gaudi

També anomenades bons de gaudi o bons de fundador, són aquelles accions emeses sense valor nominal ni capacitat de vot que, en general, no confereixen la condició de soci accionista. S'entreguen als fundadors o promotors de la societat amb una participació en els beneficis de la societat, però amb una limitació temporal i quantitativa.