Acció convertible

Acció que permet al titular convertir l'acció en altres valors emesos per la mateixa societat.