Acció amortitzable

Acció que pot ser amortitzada per la societat, segons s'ha previst en les condicions de l'emissió i que sol anar acompanyada de certs avantatges econòmics.