Que é a PSD2?

Explicámosche en que consiste a nova directiva de servizos de pagamento europea.

A normativa PSD2 non é “nova”. Trátase dunha actualización da que, en 2007, foi a primeira directiva de servizos de pagamento (ou PSD1), a cal tiña como obxectivo a creación dun mercado único de pagamentos na Unión Europea. Un feito que axudaría a fomentar a competencia, a innovación e a eficiencia. Buscaba, en definitiva, xerar un cambio na relación entre diñeiro e novas tecnoloxías. 

Tras este primeiro avance, en 2015 foi aprobada unha nova directiva de servizos de pagamento. Que cambios supón con respecto á versión anterior? A nova directiva, dirixida tanto a consumidores como a comercios, potencia o desenvolvemento dun mercado de pagamentos único, máis integrado e eficiente, acrecentando o papel de ambos os actores mediante a garantía duns pagamentos electrónicos máis fáciles e, sobre todo, máis seguros ao seren eles os únicos donos do destino do seu diñeiro e dos seus datos. 

Do mesmo modo, e co fin de conseguir un mercado europeo máis integrado e interoperable para todos os seus participantes, obriga as entidades financeiras a daren acceso á información das contas dos seus clientes (sempre baixo a súa previa autorización) ás TPP ou empresas provedoras, garantindo sempre a seguridade dos datos

Un paso adiante que rompe a barreira que, ata agora, tiñan esas TPP para entraren neste mercado. Cae, polo tanto, o muro que impedía o acceso de novos xogadores na partida, o que é un enorme beneficio para o consumidor ao contar cun maior número de servizos e opcións de pagamento á súa disposición, todas elas reguladas polas mesmas normas (xa coñecidas) e portadores de férreas medidas de seguridade para protexer o seu diñeiro e os seus datos.

Báner Superior Biometria Báner Superior Biometria
Unifica a túa operativa na app do BBVA
Fai todo o que necesitas desde o móbil de forma fácil e cómoda.

Principais vantaxes da PSD2

Dous puntos son clave nesta nova normativa PSD2: dar vida a novas formas de pagamento e facelas máis seguras. En materia de protección, e coa idea de incrementar a confianza dos consumidores nos pagamentos electrónicos, establece novos mínimos de autenticación para o usuario, para o que cobra un gran valor a SCA (ou dobre autenticación). Esta obriga a aplicar 2 ou 3 factores que se deben escoller entre: unha cousa que o usuario coñece (por exemplo, o contrasinal), unha que posúe (por exemplo, o móbil) e outra que é (por exemplo, a impresión dixital ou o rostro). Xa non valerá co primeiro como ata agora, senón que serán necesarios 2 (dobre autenticación ou SCA) sendo o uso da biometría un dos elementos máis complexos de vulnerar ao ser única de cada persoa. 

Canto ao pagamento, o proceso actual é relativamente complexo. Os comercios deben acudir a intermediarios, como os provedores de pagamentos electrónicos, que se encargan de contactar coa compañía da tarxeta (Visa ou MasterCard, por exemplo), para que realice o cobramento ao cliente. 

Coa entrada da PSD2 propóñense novas formas e servizos de pagamento, grazas á entrada de novos participantes, as cales se adaptan a todas as diversas preferencias dos clientes sen deixaren de ser igualmente seguras para eles. Do mesmo modo, os comercios tamén se verán beneficiados por estes cambios, grazas á posibilidade de ofrecer unha maior variedade de formas de pagamento aos seus clientes.

BBVA e a normativa PSD2

No BBVA compartimos o espírito que envolve esta normativa PSD2. En primeiro lugar, á hora de innovar no relativo aos pagamentos en liña, algo no que fomos dos primeiros cando abrimos a nosa plataforma a terceiros para que, a través das Open API, puidesen crear novas funcionalidades que fixesen a vida máis fácil aos nosos clientes e os axudasen a tomar mellores decisións como xa fixemos, tempo atrás, co noso Servizo de Agregamento, que lles permite ter as contas e tarxetas de todos os seus bancos nun mesmo sitio e ter, así, a súa economía baixo control. 

En segundo lugar, e como tamén pretende a PSD2, queremos ofrecer aos consumidores a maior seguridade ao noso alcance e, para iso, traballamos a dous niveis: con medidas invisibles ou de alto grao de sofisticación como o recoñecemento biométrico por iris ou, tamén, convertendo o móbil nun mando que permite controlar as nosas contas e tarxetas. Este último incorpora ata un botón do pánico co que podes bloquealas ao momento se detectas algo sospeitoso.

Báner Central Biometria Báner Central Biometria
Descubre a Banca en liña de O BBVA
Aproveita todas as funcionalidades que che ofrecemos e que che permitirán realizar as túas operacións diarias desde o móbil.

O presente e o futuro son dixitais

A normativa PSD2 afectará a bancos, comercios e consumidores de toda Europa. Porén, cada un vaino vivir de forma distinta en función de como abordase a súa entidade a transformación dixital e a experiencia que, con base nisto, poida ofrecer aos seus clientes. 

No BBVA tratamos de ir sempre por diante, aproveitando a tecnoloxía e o big data en beneficio dos nosos clientes. Isto capacítanos para ofrecermos unha boa experiencia aos nosos clientes e acomodarmos a súa aterraxe na nova PSD2.

CTA Biometria CTA Biometria