Transferencias sen comisión

    • Transferencias ordinarias ou emisión de nóminas. 
    • Desde a app, bbva.es ou caixeiros BBVA.
    • De forma individual ou desde ficheiro, en caso de tratarse de emisión de nóminas.
    • Nacionais e dentro do Espazo Económico Europeo (membros da Unión Europea + Islandia, Liechtenstein e Noruega). 
    • En euros, coroas suecas ou lei (RON) romaneses.