BBVAn nomina edo pentsioa helbideratzearen abantailak

Helbideratu nomina edo pentsioa eta ez ordaindu komisiorik

Kontua administratu eta mantentzeagatik

Txekeak eta transferentziak jaulkitzeagatik

Kreditu- edo zordunketa-txartelaren jaulkitze eta mantentzearengatik

Horrela aurreztu egingo dituzu komisioak

Abantaila horiek automatikoki aplikatuko dizkizugu zure Va Contigo kontuan jarraian xehatuko ditugun baldintzetako bat betez gutxienez. 

Kontsultatu hemen zure kontuari aplika dakizkiokeen baldintzak abantaila horiez gozatu ahal izan dezazuen.

Diru-sartzeak Gutxienez baldintza bat betetzea
Diru-sartzeak
Nomina
Gutxienez baldintza bat betetzea
800 € edo handiagoa, gutxienez azken 4 hilabeteetako 2tan.
Diru-sartzeak
Pentsioa
Gutxienez baldintza bat betetzea
300 € edo handiagoa, gutxienez azken 4 hilabeteetako 2tan.
Diru-sartzeak
Langabezia
Gutxienez baldintza bat betetzea
300 € edo handiagoa, gutxienez azken 4 hilabeteetako 2tan.
Diru-sartzeak
Aldian behingo diru-sarrerak
Gutxienez baldintza bat betetzea
Transferentzia edo txeke bidez diru-sarrerak jasotzea, hiruhilekoan guztira 2.500 € izanez, gutxienez.

Komisioei ere agur esan diezaiekezu:

 • 100 BBVA akzio baino gehiagoren titularra bazara, baloreen kontratuarekin lotutako kontuan (akzioak kontratu bakar batean gordailatu behar dira).
 • Edo batez beste 60.000 €-ko hileko saldoa baduzu kontuetan, gordailuetan nahiz aurrezki- edo inbertsio-produktuetan, azken 4 hilabeteetatik gutxienez 2tan, eta kontuaren titularretako bat agertzen bada produktu horien lehen titular gisa ere.

Va Contigo IPa: kontratu aurreko informazioa duen dokumentua da, eta BBVAren eta kontuaren titularraren arteko baldintzak zehazten ditu.

Abantaila horiek automatikoki aplikatuko dizkizugu zure BBVA Gazte kontuan jarraian xehatuko ditugun baldintzak betez.

Gogoratu ez dela beharrezkoa zure nomina helbideratzea zure BBVA Gaztea kontuaz komisiorik gabe gozatzeko. 

1. aukera. Kontuko titular guztiek 21 urte baino gutxiago badituzte.

Ez daukazu komisio edo baldintzarik.

2. aukera Kontuko titularren batek 21 eta 29 urte artean baditu.

BBVA Gaztea kontuaren edozein titularrek txartela, gutxienez, lau bider erabiltzen badu gaudenaren aurreko lau hilabeteetan, ez duzue aurreko komisiorik ere ordainduko. Esate baterako, ekainean berrikusten dira txartelaren otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko mugimendu guztiak.

3. aukera. Diru-sarrera bat egitea hurrengo baldintzekin

Kontsultatu hemen zure kontuari aplikatzeko baldintzak abantaila horiez gozatu ahal izan dezazun

Diru-sartzeak Gutxienez baldintza bat betetzea
Diru-sartzeak
Nomina
Gutxienez baldintza bat betetzea
800 € edo handiagoa, gutxienez azken 4 hilabeteetako 2tan.
Diru-sartzeak
Pentsioa
Gutxienez baldintza bat betetzea
300 € edo handiagoa, gutxienez azken 4 hilabeteetako 2tan.
Diru-sartzeak
Langabezia
Gutxienez baldintza bat betetzea
300 € edo handiagoa, gutxienez azken 4 hilabeteetako 2tan.
Diru-sartzeak
Aldian behingo diru-sarrerak
Gutxienez baldintza bat betetzea
Transferentzia edo txeke bidez diru-sarrerak jasotzea, hiruhilekoan guztira 2.500 € izanez, gutxienez.
IP Gaztea: kontratu aurreko informazioa duen dokumentua da, eta BBVAren eta kontuaren titularraren arteko baldintzak zehazten ditu.

Abantailak

Kontuan

Administrazio eta mantenimendu komisiorik gabe libreta aktiborik gabeko kontuetan, edo urtean 10 €-ko mantenimendu komisioa libreta aktiboa duen kontuetan. 

Programa hau ERANSKINEAN zehaztutako kontu modalitateei aplikatzen zaie* 

 • Zer da libreta aktiboa?
  • Agur Komisioak Programaren helburuetarako, libreta bat aktibotzat jotzen da azken 12 hilabeteetan eguneratua bada. 
 • Nor dago Mantenimendu murriztuaren komisioa ordaintzetik salbuetsita?
  • Baldintzak betetzen dituzten eta, gainera, kasu hauetako batean dauden titularrak: 
   • 30 urtetik beherakoa dena, edo
   • Hilean transferentzia bidez 300 €-ko gutxieneko pentsioa helbideratua duena, edo
   • 60.000 eurotik gorako hileko batez besteko saldoa duena, edo

Mantentze kuota hau ere ez duzu ordaindu beharko baldintzak betetzen badituzu eta libreta BBVAren bulego batean itzultzen baduzu.

Txarteletan

Urteko komisiorik gabe kreditu- edo zordunketa-txartel bat jaulkitzeagatik eta mantentzeagatik (ERANSKINA* atalean zehaztuta), baldin eta titular baten kontuan helbideratuta eta haien izenean jaulkita badago. 

 • Nori egiten dio mesede aurrezki honek?
  • Kontuaren titular guztientzat; txarteletako batean aipatutako komisioa ordaintzeari utziko diote. Txartel bakarra izango da salbuespenaren objektu kontuaren titular bakoitzeko.
 • Txartel bat baino gehiago badut, zeinetan aplikatzen da aurrezkia?
  • Titular baten izenean txartel bat baino gehiago baleude, ez du ordainduko komisiorik urteko komisio handiena duenak, baldin eta abian dagoen urtean ez bada salbuetsi dagoeneko beste txartel baten komisioa.

Zenbateko bereko bat baino balego, kontratura lehenago harpidetu denak jasoko du hobaria.

Beste zerbitzu batzuetan

 • Txekeei dagokiena: komisiorik gabe eurotan ez dauden txekeak jaulkitzeagatik kontuan eta eurotan dauden txeke nazionalen diru-sarrerak konpentsatzeagatik eta negoziatzeagatik. 
 • Posta gastuei dagokiena: ez duzu ordainduko posta bidez bidaltzearen gasturik, txekeak jaulki eta konpentsatzeari buruzko informazioa bidaltzeagatik.

Baldintzak

21 urtetik beherakoak 

Kontuaren titular guztiak adin-tarte horretan badaude, eskubidea dute aurreko abantaila guztietarako.

21 eta 25 urte bitartean 

Kontuaren titular guztiak adin-tarte horretan badaude eta kontuaren lehen titularrak hauek betetzen baditu:

 • BBVA txartel bat kontratatuta eta aktibatuta izatea.
 • Kanal anitzeko kontratua eratuta dauka (1).
 • Telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa daude BBVAren datu-basean.

Atal honi buruzko informazio baliagarria:

 • Zer da txartela aktibatuta izatea adin-tarte honetan?

Blokeorik ez duena (esaterako, blokeatutako txartela PINa aktibatu ez delako).

26 urtetik 29 urteraino

Kontuaren titular guztiak adin-tarte horretan badaude eta kontuaren lehen titularrak hauek betetzen baditu:

 • BBVA txartel bat izatea, aktibatuta eta kontuan helbideratuta.
 • Kanal anitzeko kontratua eratuta dauka (1).
 • Telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa daude BBVAren datu-basean. 

Atal honi buruzko informazio baliagarria:

 • Zer da txartel aktibo bat adin-tarte horretan?

Txartel aktibotzat joko da gutxienez 7 mugimendu dituen txartela, bai erosketetan, bai dendetan eta bai eskudiruko erabileretan, eragiketa likidatu, sortu edo burutu aurretiko 4 hilabete naturaletan, salbuespen zehatzaren arabera. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. Eragiketak zenbatzeko, kreditu-txartelean kargatutako data hartuko da kontuan. Txartela zordunketakoa bada, kontuan kargatu den data hartuko da kontuan.

 • Nola ziurta dezaket nire telefono mugikorreko zenbakia eta helbide elektronikoa BBVAren datu-basean daudela?

Deitu 91 224 94 26 zenbakira eta jakinarazi iezazkiozu operadoreari. Bestela, idatzi bbva.es webguneko gune pribatuan.

Nomina, pentsioa, langabezia-prestazio edo aldizkako diru-sarrerak dituzten edozein adineko bezeroak 

Titularretako edozeinek helbideratuta duenean kontuan hurrengo gutxieneko zenbatekoengatik, beti kontzeptu berarengatik eta hilean ordainketa bakarraren bidez: 

 • Hileko transferentzia bidezko nomina (600 € gutxienez).
 • Hileko transferentzia bidezko pentsioa (300 € gutxienez).
 • Hilean gutxienez 300 €-ko prestazioa langabeziagatik.
 • Gutxienez 600 €-ko hileko diru-sarrera.
 • BBVA Norbanako Pentsio-planen, BBVA Norbanako Aurreikuspen-planen edo hileko BBVA Lanbide Planen prestazioak, gutxienez 300 € hilean. 

Eta, gutxienez, baldintza hauetako 2 bete behar dira:

 • Gutxienez 5 kargu izatea zordunketengatik (ordainagiriak), zerbitzuetan helbideratuta.
 • BBVA txartel bat izatea, (ERANSKINA* atalean agertzen dena) aktibatuta eta kontuan helbideratuta.

Atal honi buruzko informazio baliagarria: 

 • Zer da nomina, pentsioa edo langabezia-prestazioa, Adiós Comisiones programarentzat?

Dirua sartzeko hiru motek erreferentzia egiten diete nomina, pentsio edo langabeziaren kontzeptuan egindako transferentziei. Kasu guztietan, beharrezkoa da diru-sarrera behar bezala identifikatuta jasotzea, dagokion bankuko kodearen bidez.

Adiós Comisiones programaren arabera, kotizaziopeko pentsioak, kotizatu gabeko pentsioak eta Gizarte Segurantzak sortutako pentsio gehigarriak soilik hartuko dira kontuan. Baldintza hau betetzeko, diru-sarrerak izaera berekoak izan behar dira eta, gutxienez, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturalen 2 hilabetetan jaso behar dira. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. Kontu batek abonu bat jasotzen badu nomina gisa otsailean, eta abonu bat pentsio gisa apirilean, ez du bete baldintza hori. 

 • Zer izan daiteke beste aldizkako diru-sarrera mota bat?

Eskudiruko eskualdatzeak; SEPA Zordunketa bidezko eskudiruaren intsuldaketak edo gutxienez 600 €-ko zenbatekoa duten txekeen transferentzia edo diru-sartzeak, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaleko 3tan, salbuespen zehatzaren arabera. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira.

Bizum bidez jasotako abonuak ez dira kontuan hartuko Adiós Comisiones programaren arabera.

 • Zeintzuk dira prestazioak BBVA Norbanako Pentsio-planen, BBVA Norbanako Aurreikuspen-planen edo hileko BBVA Lanbide Planen kasuan?

Abonu unitarioak BBVA Norbanako Pentsio-planen, BBVA Norbanako Aurreikuspen-planen edo hileko BBVA Lanbide Planen prestazioak, gutxienez 300 €-ko zenbateko bateratu batengatik, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaleko 3tan, salbuespen zehatzaren arabera. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. 

 • Noiz jarriko da abian zordunketei (ordainagiriak) dagokien baldintza?

Baldintza bete dela onartuko da, gutxienez, edozein igorleren bost zordunketa (ordainagiriak) kontuan kargatu direnean, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaletan, salbuespen zehatzaren arabera. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. 

 • Zer da txartel aktibo bat Adiós Comisiones programaren baitan?

Txartel aktibotzat joko da gutxienez 7 mugimendu dituen txartela, bai erosketetan, bai dendetan eta bai eskudiruko erabileretan, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaletan, salbuespen zehatzaren arabera. Esate baterako, ekainean, otsaileko, martxoko, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. Eragiketak zenbatzeko, kreditu-txartelean kargatutako data hartuko da kontuan. Txartela zordunketakoa bada, kontuan kargatu den data hartuko da kontuan.  

Batez besteko hileko saldoa 60.000 € baino handiagoa duten bezeroak 

 • Horregatik bakarrik, eskubidea duzu azaldutako abantaila guztietara. 

Atal honi buruzko informazio baliagarria: 

 • Nola funtzionatzen du hileko batez besteko saldoa 60.000 € bada?

Kontuaren titularretakoren batek (kontuan duten titulartasun-ordena gorabehera) produktu finantzarioen lehen titular gisa agertu behar du, eta horien hileko batez besteko saldoak 60.000 € edo handiagoa izan behar du, eragiketa likidatu, sortu edo burututako datan, salbuespen zehatzaren arabera. Adibidez, ekainean, urtarrileko, otsaileko, martxoko eta apirileko hilabeteak berrikusten dira.

 • Zer produktu hartuko dira kontuan salbuespena aplikatzeko?

Ageriko kontuak, aurreztekoak eta eperakoak, inbertsio-funtsak, balio-kontuak, pentsio-planak, unit link eta hurrengo aurrezki-aseguruak: PIAS BBVA, BBVA Europlazo, BBVA Errentak, BBVA aseguratutako errentak, BBVA errenta aldakorrak, BBVA errenta geroratuak, BBVA PPA Errentak eta BBVA PPA Metaketa. 

 • Eta nola kalkulatzen da hileko batez besteko saldoa?

Kalkulu honetarako, eguneko amaierako balioa erabiliko dugu, produktuaren araberako erreferentzietan:

 • Kontuak; saldo hartzekoduna.
 • Inbertsio-funtsak, pentsio-planak eta unit links, balio likidagarria.
 • Balioen kontuak; balio eraginkorra.
 • Aurrezki-aseguruak,, saldoa atxikipen fiskala kenduta.

Atal honi buruzko informazio baliagarria:

 • Gutxienez 1.000 BBVA akzioren titularra bazara, azaldutako abantaila guztietarako eskubidea izango duzu. 

Atal honi buruzko informazio baliagarria: 

 • Zeintzuk dira baldintzak akzioen erakunde gordailuzainerako?

1.000 akzioak kontu berean edo balio-erreferentzia berean egon behar dute, gutxienez, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 2 hilabete naturalen batean jaso behar dira. Esate baterako, ekainean, apirileko eta maiatzeko hilak berrikusten dira. 

Ez dira kontuan hartuko zenbait erreferentziatan ezarritako balioak.

Komisiorik ordainduko ez duen kontua ERANSKINA* atalean egoteaz gain, balioen kontratua izan behar du lotuta kontu operatibo gisa (karguentzako eta abonuentzako). 

Norberaren kontura jarduera profesionalak edo merkataritzakoak bideratzen dituzten titularrak 

Hurrengo diru-sarrera motak egiten direnean kontuan, guztizko zenbatekoa gutxienez hilean 600 € izanik:

 • Eskudirua eskualdatzea SEPA zordunketa bidez. 
 • Helbideratutako zordunketen (ordainagiriak) igorpenaren ordainketa.
 • Eskudirua sartzea.
 • Txekeak sartzea.
 • Transferentziak.
 • Nekazaritzako ordainketa-aginduak.
 • Factoring edo Confirming kontratuen operatibotik eratorritakoak.
 • Dokumentu eta merkataritza-kredituak negoziatzeaz eratorritakoak.
 • BBVArekin kontratatutako STaren fakturaziotik eratorriak.
 • BBVA Norbanako Pentsio-planen, BBVA Norbanako Aurreikuspen-planen edo hileko BBVA Lanbide Planen prestazioak, gutxienez 300 €-ko zenbateko bateratu batengatik. 

Eta gainera, kontu horretan 5 baldintza egoeretako 2 betetzea

 • Gizarte-aseguruen edo elkargo profesionalen ordainketa, 175 € edo gehiago bada.
 • Gutxienez 5 kargu izatea zordunketengatik (ordainagiriak), zerbitzuetan helbideratuta.
 • Nominen ordainketa, hilean 600 € edo gehiago bada.
 • Estatuko, autonomiako eta udaletako ordainketa, hilean 100 €-koa edo gehiagokoa.
 • Titularretako batek BBVA txartel bat izatea, aktibatuta eta kontuan helbideratuta.

Aurrekoa gorabehera, Programaren abantailez gozatu ahal izango dute oinarri hauen Eranskina* atalean jasotako kontuen titularrak, zeinen jarduera CNO 0029 (nekazaria) edo 0061 (ustiapenen edo arrantzako norberaren kontuko langilea) erregimenean dagoen. Horretarako, adierazitako 5 egoeretatik 2 bete beharko dituzte, kontuan diru-sarrerarik egiaztatu gabe.

Atal honi buruzko informazio baliagarria: 

 • Baldintzak betetzeko irizpideak.
  • Gutxienez 600 €-ko diru-sarrerak: nola egin diren gorabehera, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaletatik 3tan, diru-sarrerak egin direla berrikusiko da, salbuespenaren arabera.
  • Gizarte-aseguruak edo elkargo profesionalak, ordainketa kontuaren bidez, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaleko 2tan, salbuespenaren arabera.
  • Nominak, ordainketa kontuaren bidez, abantailak izanda eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaleko 2tan, salbuespenaren arabera. 
  • Helbideratutako zordunketak (ordainagiriak): baldintza bete dela onartuko da, gutxienez, edozein jaulkitzaileren 5 zordunketa (ordainagiriak) kontuan abantailekin kargatu direnean, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 4 hilabete naturaletan, salbuespenaren arabera. 
  • Tributuak, ordainketa kontuaren bidez, eragiketa likidatu, sortu edo burutu den dataren aurreko 6 hilabete naturaleko 2tan abantailekin, salbuespenaren arabera.  

Hilabete natural bat da hilabeteko lehen eta azken egunen arteko tartea, biak barne.

Informazio gehiago

Noiz aplikatuko da Agur Komisioak programa? 

Automatikoki ezartzen da eta abantailak izango dituzu kontua mantentzeagatik eta baldintzak betetzeagatik. Edonola ere, bankuak ez ditu aplikatuko salbuespenak kasu hauetan:

 • Kontua bertan behera uzten bada, edozein arrazoia dela ere. 
 • Salbuespenerako baldintzak eta eskakizunak betetzeari uzten bada. 
 • Bankuaren ustez kontuaren titularretako bat iruzurren bidez jokatu badu salbuespena lortzeko. 

Zer iraupen dauka? 

Aipatutako abantailen aplikazioak efektu mugagabea izango du. Hala ere, BBVAk aukera du Programaren baldintzak aldatzeko, baita edozein unetan bertan behera uzteko ere.

Bankuak Adiós Comisiones programa aldatzea edo bertan behera uztea erabakiko balu, onuradunei jakinaraziko zaie. Jakinarazpena bi hilabete lehenago egingo da, Programaren onuradunak banaka jakinarazita. 

Zer egin jazoera izanez gero? 

Programa nola ezarri edo interpretatzeari buruzko zalantzarik izatekotan, bezeroak/titularrak BBVA bulego batera joan daitezke edo hona idatzi: 

BBVA Bezeroarentzako arreta-zerbitzua

Posta-kutxa 1598
28080 Madril

*Hemen kontsulta ditzakezu Agur Komisioak programaren oinarriak: ikusi dokumentua

(1) Kanal anitzeko kontratuak ezartzen ditu baldintzak BBVAk zure eskura jartzen dituen kanaletarako produktuak eta zerbitzuak kontratatzeko (webgunea, aplikazioa, telefono bidez bankua, ATM eta abar.) eta edozein momentutan sina ditzakezu bulegoan, bbva.es webgunean edo BBVA aplikazioan.

Online transferentziak

bbva.es webgunean, BBVA app-ean eta kutxazainetan ez duzu komisiorik ordaintzen transferentziak eurotan, koroa suediarretan edo leu errumaniarretan (ron) egiten badituzu Europako Ekonomia Esparruan (Europar Batasuneko kideak + Islandia, Liechtenstein eta Norvegia). Ez daude barne euskarri magnetikoko transferentziak, FMOak (Funtsen Mugimenduen Ordena), Balio Eguna transferentziak eta uneko transferentziak. Kontratuan sartzen ez diren transferentziei ondorio hauetarako ezarritako kontzeptu osagarriak eta transferentzia gastuak aplikatuko zaizkie.