Nomina: aplikagarriak diren kenkariak

Ezagutu zure nominan aplika daitezkeen kenkariak
Nahiz eta langile gehienek nominak dituen kontzeptuak ezagutu, askok ez dituzte ezagutzen zenbait elementu, kenkariak, batez ere. Merezi du minutu batzuk erabiltzea alderdi hau ulertzeko. Dokumentuaren garrantzitsuenetakoa da, langilearen pertzepzioa islatzen duelako eta garrantzitsua delako errentaren aitorpena egitean. Artikulu honetan, nominari eta kenkariei buruz jakin beharreko guztia azaltzen dizugu zehatz-mehatz.
Goiko bannerra Komisiorik gabeko kontuak Goiko bannerra Komisiorik gabeko kontuak

Ezagutu Komisiorik gabeko Online Kontua

Nomina baten egitura eta elementuak

Nominan agertzen diren kenkari motak aztertu aurretik, garrantzitsua da nominan agertzen diren elementuak ezagutzea. Legearen arabera, nomina guztiek izan behar dituzte elementu jakin batzuk, ondo zehaztutako egitura batean. Oro har, nominak horrela egituratzen dira:

 • Goiburua: atal honetan agertuko dira beti langilearen eta enpresaren datuak, baita likidazio-aldia eta antzinatasuna ere.
 • Sortzapenak: nominaren bigarren atalak oinarrizko soldata, soldataren osagarriak eta eskuraketak adierazten duten zenbatekoak biltzen ditu. Zenbateko horien baturak guztizko kopurua islatzen du.
 • Kenkariak: nominaren azken atal honetan, oinarrizko soldatatik kentzen den guztia agertzen da, langilearen soldata garbia lortzeko.

Hori dela eta, sortzapenak langilearen lansari gordinean islatzen diren bitartean, kenkariak dira enpresak langilearen soldatatik kentzen duen guztia kapituluetara zuzentzeko. Kenkariak askotarikoak izan daitezke: PFEZaren atxikipenak, kuotak (sindikatua eta Gizarte Segurantza), gauzatan ordaintzea, aurrerakinak eta bestelakoak.

PFEZaren atxikipenak

Kasu bereziak salbuetsita, nomina gehienetan kontratatzen duen enpresak egiten ditu langilearen soldataren atxikipenak. Atxikipena langileek Zerga Administrazioko Estatu Agentziari egin behar dioten ordainketen aurrerakina da, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren parte gisa (PFEZ). Urteko PFEZaren aitorpena egiterakoan, langileak zergaren gainerakoa ordaindu beharko du, edo dagokion zenbatekoa jaso, baldin eta enpresak ordaindu beharrekoa baino gehiago atxiki badio. Kontuan izan behar da atxikipena PFEZaren tartearen arabera aplikatzen dela. Tartea, berriz, soldataren araberakoa da.

Sindikatuaren eta Gizarte Segurantzaren kuotak

Bestalde, langileen nominan aplikatzen diren kenkarietan, zenbait elementu ager daitezke, tartean kuoten ordainketa. Langilea sindikatu batean afiliatuta badago, hileko sindikatu-kuotaren kenkaria aplikatuko zaio. Gainera, Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzeagatiko kenkariak agertzen dira nominan. Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketa enpresak nahiz langileak egin behar dutelako da hori. Nahiz eta enpresak kuotaren zati handiena ordaindu, langileak ere dagokion zatia ordaindu behar du. Langileak eman beharreko Gizarte Segurantzaren kuoten parte diren elementuak eta oinarrizko lansariaren ehunekoa hauek dira:

 • Kontingentzia arruntak: % 4,70. Atal honetan daude gaixotasun arruntak, amatasuna eta laneko istripuak.
 • Aparteko orduak: % 2,00 ezinbestekoetan, eta % 4,70 gainerakoetan.
 • Laneko istripuak: % 0,00.
 • Langabezia: % 1,55 kontratua mugagabea bada, eta % 1,60 kontratua aldi baterako bada.
 • Soldatak bermatzeko funtsa: % 0,00.
 • Lanbide Heziketa: % 0,10.
Etxe-aldaketa zerbitzu Zentral Etxe-aldaketa zerbitzu Zentral
Ekarri zure ordainagiri, diru-sarrera eta gainerakoak
Ezagutu Mudanza Zerbitzuaren bidez egin dezakezun guztia.

Beste kenkari batzuk

Gizarte Segurantzaren atxikipen eta kuotez gain, beste kenkari batzuk daude zure nominan: gauzatan ordaintzea. Oso ohikoa da zenbait enpresek langileei aseguru medikoa, jatetxeetarako txekeak edo garraio-txartelak ematea. Horri deritzo gauzatan ordaintzea, eta nominan ager daitezkeen kenkarietako bat da.

Bestalde, langile batek soldataren aurrerakin bat eskatzen badu, aurrerakinarengatik kenkari bat izango du nominan. Nominan ager daitezkeen beste kenkari batzuk dira Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren enbargoak; entitateak langilearen soldata hartzean datza, zor bat kitatzeko.

Laburbilduz, mota bateko edo besteko kenkariak daude nomina guztietan, baina ez zaie beti ematen behar adina garrantzi. Da da garrantzitsu kontzeptu hauekin ohituta egon para jakin kalkulatu el soldata garbi eta gordin jasotzen doitasunarekin eta planifikatu hobeto lo diru-sarrera.

BBVA ez da artikulu honetako edukiaren egiatasun, zehaztasun, nahikotasun, osotasun edo eguneratzearen erantzulea, BBVAkoa ez diren hirugarrenek landu baitute. Artikulu honek informazio- eta orientazio-balioa du soilik, eta inolaz ere ez da loteslea edo derrigorrezkoa eta ez da eskaintza komertzial bat edo kontratuzko konpromiso bat BBVAren aldetik.

Zure nomina BBVAn

Zuri eskaintzen batzuk oso on baldintza sartzeko orduan zure nomina eskutik la Va Contigo nomina kontua. Baina si nahi duzuna da traerla a BBVA beste erakunde batetik modu errazean eta azkar, zure eskura jartzen dugu gure Etxe-aldaketa zerbitzu (a sarbide izan ahal duzu desde bbva.es edo appetik de BBVA), bera arduratzen da prozesu osoa burutzeaz, modu eroso eta azkar baten eta zuretzako inolako kosturik gabe. Sartu bbva.es webgunean eta informa zaitez.
CTA Egin zaitez bezero CTA Egin zaitez bezero
Kontuak - Honek ere interesa zaitzake Kontuak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

 • Transferentzia baten banku hartzailea identifikatzeko balio dute, prozesuaren segurtasuna bermatzeko.
 • Zure eskura jarri ditugu zenbait funtzionaltasun online, kudeaketak errazteko, zauden tokian zaudela.
 • Transferentzia bat egiteko behar den denbora aldatzen doa. Bankuko eragiketa honek dakarren guztia azaltzen dizugu.
Kontuak - Tresnak Kontuak - Tresnak

Kontuen tresnak