Berrinbertsioa

Burtsan lortutako irabaziak berriro inbertitzea.