Erreserba funtsak

Sozietate batek lortutako ez-ohiko irabaziak, dibidenduak banatzeko edo etorkizuneko behar bati aurre egiteko gordetzen dituena.