Zalutasuna

Agindu motak merkatuari berezkoak zaizkion gorabeherengatiko atzerapenik gabe burutu daitezken egoera.