Límits de la cobertura

  • Límits de la cobertura Póliza Py
    • Cobertura general: 85%.
    • Cobertura per al mòdul d'Anònims:  60% (límit 3.000 €).