Que tes que facer?

  • Abre a túa Conta Empresas Bienvenida.
  • Domicilia o pagamento dalgún dos seguintes impostos e/ou seguros sociais:

Impostos:

Impostos estatais, autonómicos e locais.

Seguros sociais:

Cargos da Seguridade Social

Cargos de seguros sociais

Cotas da Seguridade Social-Réxime Especial

Cotas da Seguridade Social-Réxime Xeral 

  • A devolución realizarase durante un ano directamente na túa conta BBVA cando acabe cada trimestre, ata un máximo de 100 € brutos* ao trimestre.

Promoción válida ata 30/04/2024

* A bonificación terá a consideración de ingreso financeiro ou similar sometido a retención ao tipo do 19% que practicará o banco, que aboará ao cliente o líquido resultante. O BBVA non se fai responsable de posibles cambios legais en materia tributaria.

Consulta aquí as bases legais