Títol valor

Document sobre un dret de crèdit, del qual exercici i transmissió estan condicionats a la possessió del document.