Tipus d'interès

Quantitat, expressada com a percentatge, que produeix o reporta un capital en un període donat. Genèricament, preu dels diners.