Scrip dividend

Es tracta d'un mecanisme de retribució a l'accionista que consisteix en abonar el dividend corresponent als accionistes amb dret a això mitjançant l'entrega de noves accions en comptes d'efectiu. Aquestes accions s'emeten mitjançant una ampliació de capital social alliberada (això és, amb càrrec a reserves, per la qual cosa la societat no ha de sol·licitar més diners al mercat ni als seus accionistes i aquests, al seu torn, augmenten la seva participació accionarial sense cap desemborsament addicional. Perquè la societat pugui dur a terme aquesta ampliació de capital social amb càrrec a reserves els accionistes han d'autoritzar-ho mitjançant acord de la Junta General. Mitjançant aquest augment de capital cada accionista rep un dret de subscripció per cada acció que ostenti.Aquest dret de subscripció pot ser canviat per aquestes accions o negociat en el mercat de valors.