Risc

Des d'un punt de vista financer, el risc significa incertesa sobre l'evolució d'un actiu i indica la possibilitat que una inversió ofereixi un rendiment diferent de l'esperat (tant a favor com en contra de l'inversor, encara que lògicament a aquest només el preocupa el risc de registrar pèrdues).