Reserves

Per al benefici d'una societat no destinat al repartiment de dividends ni al pagament d'impostos, que al costat del capital integren els denominats recursos propis de la societat.