Reservas

Para o beneficio dunha sociedade non destinado ao reparto de dividendos nin ao pagamento de impostos, que xunto ao capital integran os denominados recursos propios da sociedade.