Píndola verinosa

Operació destinada a frenar una OPA hostil. Sol consistir en la venda, per part de la societat objecte de l'OPA, dels seus actius més importants. Una altra possibilitat és oferir drets preferents als actuals accionistes de la societat, drets que després hauria d'afrontar la societat que llança l'OPA.