Paradís fiscal

És la denominació amb què es fa referència a aquells països que apliquen una pressió fiscal inferior a l'habitual (i també, sovint, una regulació financera menys estricta). D'aquesta manera, aconsegueixen captar importants volums de capitals internacionals. Al món hi ha prop de 50 paradisos fiscals.