Liquidar

És la fase final per la qual es culmina una operació sobre valors, mitjançant el lliurament dels títols per part del venedor, i dels fons per part del comprador. Si els valors no tenen representació física sinó comptable (vegeu Anotacions en compte), el lliurament dels títols se substitueix per l'apunt corresponent a favor del comprador.