Liquidar

É a fase final pola que se culmina unha operación sobre valores, coa entrega dos títulos por parte do vendedor e dos fondos por parte do comprador. Se os valores non teñen representación física, senón contable (ver Anotacións en conta), a entrega dos títulos substitúese polo apuntamento correspondente a favor do comprador.