Llei del mercat de valors

Llei 24/88 que regula el mercat de valors del nostre país; també recull el règim sancionador en casos d'infracció. L'objectiu bàsic d'aquesta llei és la potenciació del mercat de valors espanyol per adequar-se a la realitat dels mercats de capitals globals